PANEL
ADMINISTRATORA

Publikacje
CASE STUDY


Wdrożenie systemu TouchGuard do kontroli agentów ochrony

security

Wdrożenie systemu TouchGuard do kontroli agentów ochrony na obiekcie mieszkaniowo-usługowym w Warszawie.


Wdrożenie systemu Touchguard do kontroli agentów ochrony.

Jedna z warszawskich Agencji Ochrony poszukiwała skutecznego rozwiązania do kontroli agentów ochrony realizujących zadania ochronne na obiekcie o charakterze mieszkaniowo – usługowym na terenie Warszawie.

Wdrożenie obejmowało:

 • wyposażenie obiektu w dedykowany telefon z funkcją NFC,
 • instalację tagów w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu,
 • opisanie tagów,
 • przypisanie zadań do tagów (konkretne zadania do realizacji w konkretnym miejscu na terenie obiektu),
 • ustawienie formy dokumentacji np. wykonanie zdjęcia w konkretnym miejscu,
 • ustawienie schematu realizowanych obchodów,
 • ustawienie raportów e-mail o błędach w obchodach, wysyłanych do osoby nadzorującej pracę agentów.

Dzięki systemowi Klient uzyskał:

 • informację on-line o czasie i sposobie realizowania obchodów;
 • informację on-line o błędach w realizowanych obchodach;
 • możliwość zlecania on-line dodatkowych zadań do wykonania;
 • informację on-line o braku wykonania zadania;
 • możliwość podglądu on-line wyglądu agenta ochrony, czystości pomieszczenia ochrony itp.
 • możliwość generowania raportów z wykonanych obchodów.

Po uruchomieniu TouchGuard Sp. z o.o. zapewniła wsparcie i pomoc w zakresie bieżących potrzeb Klienta związanych z funkcjonowaniem systemu. Agencja zyskała wiarygodność, ponieważ w prosty sposób może wykazać, jak realizowana są obchody obiektu.

Istnieje możliwość udzielenia dostępu do panelu administratora Klientowi, który chce mieć wgląd w realizowane obchody.