PANEL
ADMINISTRATORA

Publikacje
CASE STUDY


System MAN DOWN wdrożony u lidera z branży konstrukcji stalowych

steel worker

Wdrożenie systemu MAN DOWN do ochrony zdrowia i życia pracowników linii produkcyjnej w zakładzie konstrukcji stalowych.


Wdrożenie systemu MAN DOWN do ochrony zdrowia i życia pracowników linii produkcyjnej w zakładzie konstrukcji stalowych.

Jeden z liderów branży konstrukcji stalowych, poszukiwał rozwiązania dającego możliwość ochrony swoich pracowników poprzez powiadamianie o nagłych wypadkach. Priorytetem była możliwość wykorzystania urządzeń odpornych na wymagające warunki, jakie panują na terenie zakładu oraz urządzeń posiadających certyfikat dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem ( certyfikat ATEX)

Wdrożenie obejmowało:

  • Dostarczenie odpornych urządzeń ( Klasa odporności IP68)
  • Dostarczenie urządzeń posiadających certyfikat ATEX
  • Zapewnienie systemu sygnalizacji wypadku MAN DOWN
  • Wdrożenie systemu TouchGuard
  • Szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami
  • Wsparcie techniczne przy wdrożeniu

Dzięki wdrożeniu, klient uzyskał:

  • System informujący o wypadkach na terenie zakładu produkcyjnego
  • Większą kontrolę nad bezpieczeństwem personelu
  • Powiadamianie głosowe oraz sms o zdarzeniach
  • Możliwość zabezpieczenia pracowników ze stref specjalnych dzięki rozwiązaniom ATEX

Po uruchomieniu systemu TouchGuard Sp. z o.o. zapewniła wsparcie i pomoc w zakresie bieżących potrzeb związanych z jego funkcjonowaniem. Klient dzięki wdrożeniu systemu, nie tylko zwiększył poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu ale również zyskała w oczach pracowników i kontrahentów jako rzetelny pracodawca.