PANEL
ADMINISTRATORA

Przywoływanie i powiadamianie

Funkcjonalność aplikacji TouchGuard możemy rozszerzyć o system przywoływania i powiadamiania, który służy do samoistnego i automatycznego informowania osób lub grup na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy.

W sytuacji, kiedy pracownik, który jest informowany przez system nie reaguje, system automatycznie kontaktuje kolejne, wcześniej zdefiniowane osoby.

Funkcjonalność umożliwia jednoczesne rozwiązanie kilkunastu operacji, zwiększając tym samym szybkość i efektywność interwencji na powstałe zdarzenie.

System umożliwia komunikację następującymi sposobami:

  • automat telefoniczny – informuje osoby za pomocą syntezatora mowy;
  • automat telefoniczny + interakcja osób – system nie tylko poda informacje o zdarzeniu, ale również oczekuje reakcji od kontaktowanej osoby przez wybranie podanego symbolu, na przykład: aby potwierdzić wezwanie serwisu naciśnij 1, aby anulować wybierz 2, aby powtórzyć naciśnij #;
  • konferencje wybranych osób. Możliwość połączenia 32 osób do 1 konferencji;
  • SMS – system rozpoznaje czy SMS został doręczony czy nie. Na podstawie automatycznej oceny, system uruchamia w przypadku nieodebrania SMS kolejne procesy;
  • Email – system wysyła wiadomość, jeśli sytuacja nie potrzebuje natychmiastowej reakcji.

Zastosowanie systemu:

  • środowiska, gdzie w krótkim czasie jest potrzeba zwołać grupę specjalistów (np. szpitale);
  • automatyczny help-desk, wszędzie tam, gdzie trzeba pilnować urządzeń, systemów lub procesów technologicznych 24h/7, lecz firma nie jest w stanie utrzymać pracowników hepl-desku, system przywoływania dopilnuje, by wszystko było w normie przez skanowanie ustalonych wcześniej parametrów (wilgoć, temperatura), jeśli tylko parametry przekroczą normę, system natychmiast powiadomi ustalone wcześniej osoby według konkretnego scenariusza (np. serwerownie);
  • w miejscach, w których zachodzi konieczność automatycznego informowania centrali o powstałym zdarzeniu (np. w czasie wypadku, awarii autobusu, kiedy kierowca nie jest w stanie wysłać informacji o wydarzeniu, system automatycznie poinformuje o tym centrale razem z wysłaniem współrzędnych GPS autobusu);
Photo 03