PANEL
ADMINISTRATORA

Kontrola parametrów zmiennych

Aplikacja TouchGuard może również być wykorzystywana do kontroli parametrów zmiennych np. temperatury, wilgoci, stężenia gazu, zalania itp., poprzez współpracę z dedykowanym w tym zakresie czujnikiem. Jeśli ww zmienne, przekroczą ustalone parametry, czujnik powiadomi odpowiedzialnego pracownika za pomocą aplikacji TouchGuard BASIC /PRO lub zacznie realizować scenariusz powiadamiania za pomocą systemu automatycznego przywoływania i powiadamiania.

Rekomendowany czujnik do mierzenia temperatury i wilgotności: HWg-STE

photo 02