PANEL
ADMINISTRATORA

MAN DOWN

Man down

System MAN DOWN pozwala zabezpieczyć pracowników wykonujących zadania samodzielnie (lone worker protection).

Zasadniczym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo takiego stanowiska pracy jest szybka reakcja w sytuacji wypadku pracownika, w szczególności, kiedy nie ma bezpośrednich świadków zdarzenia i pracownik nie może liczyć na żadną pomoc.

System MAN DOWN sygnalizuje takie zdarzenia automatycznie!

System składa się z:

wytrzymałego telefonu
dedykowanego oprogramowania MAN DOWN

System pozwala na monitorowanie i sygnalizowanie następujących zdarzeń:

detekcja upadku
przebywanie w pozycji horyzontalnej dłużej niż zdefiniowany czas
brak wykonywania ruchu w czasie dłuższym niż zdefiniowany 
przycisk SOS (pracownik sam może wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia)
monitorowanie niskiego poziomu baterii telefonu

Sygnalizacja zdarzeń odbywa się za pomocą:

wysłania wiadomości sms wraz ze współrzędnymi GPS urządzenia
inicjowania połączenia telefonicznego-telefon automatycznie przechodzi w tryb głośnomówiący
możliwość zaprogramowania dp 5 numerów odbiorców połączeń SMS/GSM

Dedykowane telefony do systemu MAN DOWN TUTAJ