PANEL
ADMINISTRATORA

Dron CCTV

SYSTEM INTELIGENTNEGO PATROLOWANIA

System patrolowania w oparciu o bezzałogowy statek latający – dron, pozwala kontrolować rozległe obszary oraz trudno dostępne miejsca szybko i efektywnie

Photo 02

Podstawowe zastosowania:

  • Obserwacja i patrolowanie mienia
  • Obserwacja stanu infrastrutury
  • Obserwacja osób przebywających na terenie obszarów chronionych

Miejscami w których najczęściej wykorzystywany jestem system dronów są obszary przemysłowe posiadające rozległe areały, na których znajduje się infrastruktura narażona na kradzież lub akty wandalizmu wymagające skutecznego monitorowania stałego lub cyklicznego.

Patrolowanie terenu dostępne jest w 2 trybach:

  • PATROL ZAMKNIĘTY
    (lot w oparciu o ustalone współrzędne GPS)
  • PATROL OTWARTY
    (lot realizowany przez operatora)

Operatorzy dronów TouchGuard Sp. z o.o, posiadają świadectwa kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Photo 03

Obraz wykorzystywanego lotu może być przekazywany na żywo, lub rejestrowany na dowolny nośnik. Operator zawsze ma kontakt z urządzeniem za pomocą manipulatora.

Najnowocześniejszą technologię stworzony po to aby ułatwić życie, zwiększać bezpieczeńśtwo i obniżać koszty.