PANEL
ADMINISTRATORA

Publikacje
CASE STUDY


Wdrożenie systemu Touchguard w Agencji Ochrony w Warszawie

case study 1

Wdrożenie systemu Touchguard do kontroli i zarządzania kierownikami ds. ochrony w Agencji Ochrony Osób i Mienia w Warszawie.


Wdrożenie systemu Touchguard do kontroli i zarządzania kierownikami ds. ochrony
w jednej z warszawskich Agencji Ochrony Osób 
i Mienia.

Agencja Ochrony poszukiwała skutecznego rozwiązania on-line do nadzorowania i kontroli zadań realizowanych przez kierowników ds. ochrony, odpowiedzialnych za chronione obiekty w wyznaczonych rejonach Warszawy.

Wdrożenie obejmowało:

 • instalację tagów NFC w samochodach służbowych używanych przez
  kierowników ds. ochrony;
 • instalację tagów NFC na obiektach przypisanych do konkretnego kierownika;
 • opisanie tagów;
 • przypisanie zadań dla kierowników do tagów NFC na w/w obiektach;
 • ustawienie raportów e-mail o błędnych kontrolach, wysyłanych do osoby nadzorującej pracę kierowników.

Dzięki wdrożonemu Systemowi Klient uzyskał:

 • informację on-line o czasie rozpoczęcia pracy oraz o rzeczywistym czasie pracy kierownika w danym dniu;
 • informację on-line o rzeczywistym czasie przebywania kierownika ds. ochrony na konkretnym obiekcie;
 • możliwość zlecania on-line dodatkowych zadań do wykonania na konkretnym obiekcie;
 • możliwość podglądu on-line wyglądu kierownika, pracownika ochrony, czystości pomieszczenia ochrony, działania systemu CCTV na obiekcie itp.
 • możliwość generowania raportu statystycznego z wykonanej pracy i zrealizowanych zdań.

Po uruchomieniu TouchGuard Sp. z o.o. zapewniła wsparcie i pomoc w zakresie bieżących potrzeb Klienta związanych z funkcjonowaniem systemu. Dodatkowo, klient zyskał wiarygodność w oczach kontrahenta, ponieważ w prosty sposób może wykazać, jak realizowana jest kontrola chronionego obiektu. W sytuacjach szczególnych, istnieje możliwość udzielenia dostępu do panelu administratora Klientowi, który chce mieć podgląd na harmonogram kontroli przeprowadzanych na jego obiekcie – bez dostępu do pozostałych danych.