PANEL
ADMINISTRATORA

Zastosowanie

Aplikacja TouchGuard usprawnia zarządzanie i kontrolę personelu, pozwala m.in.:

 • planować harmonogram pracy w oparciu o czas, miejsce i powierzone zadania;
 • kontrolować obecność pracownika w danym miejscu;
 • monitorować wykonanie powierzonych zadań;
 • monitorować czas od rozpoczęcia do zakończenia zadania;
 • delegować zadania do wykonania;
 • otrzymywać potwierdzenia wykonania zadań za pomocą: zdjęcia, notatki
  lub nagrania audio;
 • otrzymywać raporty w sytuacji niewykonania zadania;
 • otrzymywać raporty w sytuacji braku obecności personelu w danym miejscu;

Wszystkie w/w informacje są automatycznie przesyłane na serwer, dzięki czemu osoba nadzorująca, na bieżąco kontroluje poprawność oraz stan realizowanych zadań.

W każdej chwili za pomocą panelu administratora, można również zmieniać przypisane do punktów kontrolnych zadania, oraz harmonogram pracy.

TouchGuard najczęściej stosowany jest w branżach:

 • Security – m.in. do rozbudowanej kontroli i raportowania, prawidłowości realizowanych przez agentów ochrony patroli;
 • Handlowej – m.in. do kontroli obecności przedstawicieli handlowych w placówkach terenowych, jako wsparcie merchandisingowe;
 • Przemysłowej – w szczególności rozwiązanie TouchGuard PRO, które oferuje wyższy standard odporności na trudne warunki pracy i dodatkowe funkcje jak np. MAN DOWN, czyli automatyczne informowanie pracodawcy o wypadku;
 • Hotelarskiej – m.in. do kontroli personelu housekeeping oraz technicznego;
 • Utrzymania czystości – m.in. do kontroli poprawności przeprowadzonych prac udokumentowanych zdjęciem.

Podstawowe zastosowania aplikacji TouchGuard prezentuje FILM PROMOCYJNY